5616016062283776
27/09 H13265 泰國自家品牌自家製BB爽身粉味香水膏10g $55/個, 2個或以上:$50/個 9月27截單 , 預計12月頭到貨 ㊙️㊙️呢隻香味激似某某大牌子的爽身粉味香水㊙️㊙️ 女人呢 🥰 個個都愛呢個香噴噴的香味,最近搵到呢款BB爽身粉味香水膏 一定要支持下😍唔講唔知🤔 呢款香水係由一位泰國學生妹妹親手而製,兼職研製呢款香水膏幫補家計💰 香味用了香水精油, 天 Product #: tokyofamous-27/09 H13265 泰國自家品牌自家製BB爽身粉味香水膏10g 2023-09-25 Regular price: $HKD$50.0 Available from: 28 kidsIn stock